Wednesday, August 25, 2010

Metodologi Rekabentuk Litar Bersepadu


Metodologi Rekabentuk

Pilihan metodologi rekabentuk :
 • Jurutera Elektronik dan Semikonduktor
 • Jurutera Proses

Ciri-ciri pemilihan teknologi metodologi rekabentuk :
 • Kepantasan kendalian
 • Kepadatan komponen
 • Penggunaan kuasa
 • Keserasian antaramuka dengan litar lain
 • Kos rekabentuk dan fabrikasi
 • Kebolehujian litar bersepadu

Perbezaan ASIC dan Piawaian ( Am )

ASIC
 • Serpih direkabentuk di kilang khusus untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan oleh seseorang
 • Setiap pengeluar atau pengilang menghasilkan rekabentuk serpih yang berlainan

AM
 • Litar bersepadu boleh digunakan oleh mana-mana pihak atau pengguna
 • Kebanyakan pengilang dan pengeluar menghasilkan serpih yang serupa


Litar bersepadu langganan khusus ( ASIC’s )
 • ASIC’s - Application Specification Intergrated Circuits
 • Litar bersepadu untuk kegunaan khusus
 • Mengandungi campuran atau pelbagai blok peranti analog dan digital
 • Dengan merekabentuk aplikasi ke atas sesuatu IC, ia dapat mengurangkan masalah ;
           -Saling hubungan IC
           -Multilayed PCB design
           -Crosstalk
           -Interference.


Kelebihan dan kelemahan ASIC’s

Kelebihan ASIC's
 • Melaksanakan beberapa LB Am
 • Keboleharapan tinggi
 • Rekabentuk yang optima
 • Ciri-ciri keselamatan tinggi
 • Membolehkan fungsi-fungsi lain ditambah dengan kos minima

Kelemahan ASIC's
 • Kos rekabentuk dan pemprosesan tinggi
 • Memerlukan peralatan yang kompleks
 • Tidak ekonomi kerana bilangan cip yang diperlukan tidak banyak

Full Custom Design

 • Direkabentuk untuk memenuhi kehendak seorang pengguna
 • Direkabentuk menggunakan 1 set topeng yang khas
 • Serpih boleh direkabentuk supaya mempunyai prestasi kendalian yang tinggi
 • Mempunyai bilangan komponen yang paling maksima dengan menggunakan kawasan silicon yang kecil
 • Mengambil masa yang lama untuk direkabentuk
 • Bilangan serpih yang dihasilkan adalah terhad dimana bukan semua pengguna menggunakannya
 • Pengeluaran tidak dapat dihasilkan secara besar-besaran maka kos rekabentuk dan pengeluarannya menjadi tinggi.

Semi Custom Design
 • Sebahagian topeng-topeng yang digunakan adalah piawai ( standard )
 • Sebahagian lagi topeng untuk memenuhi kehendak pelanggan
 • Topeng-topeng yang serupa bagi menghasilkan berbagai serpihan yang diminta oleh ramai pelanggan (sebahagian set topeng adalah piawai)
 • Masa merekabentuk dan mengilang serpihan yang dipesan oleh pelanggan lebih singkat daripada langganan penuh.
 • Bilangan serpih yang dihasilkan banyak maka kos penghasilannya adalah rendah
 • Terdapat 3 pendekatan rekabentuk separuh langgan iaitu :-
              - Tatasusunan get
              - Sel-sel piawai
              - Susunatur logic boleh aturcaraTatasusunan Get

 • Tatasusunan yang terdiri daripada tapak-tapak get asas
 • Wafer-wafer akan menjalani langkah-langkah penopengan yang seragam untuk menghasilkan beribu-ribu transistor.
 • Transistor-transistor ini akan di saling hubungkan untuk membentuk get-get yang tersusun dalam satu tatasusunan.
 • Langkah-langkah dalam tatasusunan seterusnya akan menghasilkan serpih bagi memenuhi kehendak pelanggan.
 • Oleh demikian, setiap wafer akan menjalani langkah-langkah penopengan yang berlainan.
 • Langkah-langkah penopengan ini akan menghasilkan saling hubungan antara get-get melalui kawasan-kawasan laluan pendawaian.

Cara mengatasi masalah pelan lantai tatasusunan get :-
 • Menggunakan rekabentuk litar yang sama untuk mengatasi masalah saluran yang terhad.
 • Menggunakan lautan get atau tatasusunan tanpa saluran untuk mengatasi masalah pembaziran ruang.


Kelebihan & Kelemahan Tatasusunan Get


Kelebihan
 • Kos yang rendah
 • Masa yang singkat
 • Sukar untuk ditiru
 • Pelesapan kuasa kecil 
 Kelemahan
 • Fungsi digital kompleks
 • Perisian terbantu computer yang baik diperlukan
 • Kebolehsuaian rendah
 • Tidak kesemua get dapat digunakan
 • Prestasi litarnya tidak optimum


Sel Piawai 


 • Blok berangkap mempunyai fungsi kompleks tertentu; RAM & ROM.
 • Sel-sel piawaian terdiri daripada sel litar mudah seperti get inverter / get logic dan lebih kompleks seperti pendaftar, pencampur, ROM dan RAM.
 • Kaedah RB ini boleh dijalankan dengan memanggil sel-sel dan kemudian sel tersebut disambung supaya fungsi tertentu dapat dilaksanakan.
 • Kedudukan sel lebih kurang sama dengan kedudukan get tatasusunan.
 • Peratus kegunaannya tinggi
 • Keluasan cip yang paling optimum
 • Kosnya tinggi
 • Setiap sel mempunyai kendalian yang berbeza'

Kelebihan Sel Piawai
 • Peratus penggunaan get yang tinggi
 • Sukar untuk ditiru
 • Prestasi litar boleh dikawal.

Kelemahan Sel Piawai 
 • IC tidak dapat direka sekiranya sesuatu fungsi yang diperlukan tiada
 • RB sel piawai memerlukan penopengan yang penuh untuk menghasilkan prototaip yang sama
 • IC yang direka mesti mempunyai masa yang mempunyai frequensi sama dengan sel perpustakaan.

Susun Atur Logik Boleh Aturcara ( PLD )
 • Untuk menghasilkan fungsi-fungsi ungkapan perduaan dalam bentuk jumlah hasil darab.
 • Mengandungi get-get logic, flip-flop , daftar dan fungsi-fungsi logik yang banyak tersaling hubung diatas satu serpih
 • Litar logik ini boleh diaturcara oleh pengguna dimana pengguna boleh membuat sambungan kepada litar bersepadu yang telah siap
 • Sambungan ini boleh deprogram oleh pengguna dengan menggunakan ‘fuse link’ atau sambungan fius.
 • Bila diprogramkan, fius bagi sambungan yang tidak dikehendaki akan dibakar tanpa menjejaskan litar lain.

 

 

No comments:

Post a Comment